KỸ THUẬT ẤP TRỨNG VỊT

chọn trứng:
khâu đầu tiên quan trọng trong quy trình ấp trứng là phải chọn được những quả trứng chất lượng từ những đàn bố mẹ có nguồn góc rõ ràng nằm trong khu vực an toàn dịch bệnh. Tiếp theo cần lựa chọn theo ngoại hình quả trứng: